iphone6如何远程控制linux

向日葵|2016-07-19

  向日葵远程控制软件是一款能实现手机控制电脑,手机控制手机,电脑控制电脑的软件,全面支持Windows、Mac、Linux、Android、IOS各大主流系统,主要功能有远程桌面控制,远程文件,远程摄像头监控,VPN组网,远程管理等。只需要在2台设备同时下载并安装向日葵即可实现远程操控(向日葵官网或各大应用市场均可免费下载)。

  

  通过向日葵,用iphone6远程控制linux电脑,简单三步设置就可以了:

  1、在iphone6上安装向日葵远程控制软件主控端APP

  2、在被控的linux电脑上安装向日葵客户端应用

  3、主控端和客户端都用一样的账户登录即可。